Szanowni Państwo,

Firma Cardan Polska Sp. z o.o. dziękuje za odwiedzenie tej witryny internetowej oraz zainteresowanie naszymi produktami i usługami.

Jesteśmy świadomi, jak ważna jest dla Państwa ochrona prywatności podczas przeglądania naszej witryny internetowej, dlatego prosimy się zapoznać z naszym oświadczeniem w sprawie polityki prywatności i naszych działań na rzecz ochrony danych osobowych.

 

Oświadczenie

Dane osobowe gromadzone są tylko wtedy, gdy zostaną nam dobrowolnie udostępnione przez Państwo, za Państwa zgodą np. przez wypełnienie formularzy, bądź wysłanie wiadomości e-mail w związku z zamawianiem produktów i usług, zapytaniami, aplikacjami online, lub żądaniem dostarczenia materiałów reklamowych.

Dane te są archiwizowane i przetwarzane wyłącznie w celu indywidualnej obsługi klienta, przesłania informacji o produktach, bądź przedłożenia ofert serwisowych oraz ewentualnie przekazywane przedsiębiorstwom powiązanym z firmą Cardan Polska Sp. z o.o.

W każdej chwili mogą Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, lub zastrzec sobie, żeby nie przekazywać Państwa danych osobom trzecim.

Nasi pracownicy zostali zobowiązani do przestrzegania zasady poufności danych osobowych, zachowania tajemnicy i prawidłowego przetwarzania danych osobowych.

 

W razie dodatkowych pytań dotyczących oświadczenia w sprawie polityki prywatności, lub ochrony danych osobowych w firmie Cardan Polska Sp. z o.o. jesteśmy do Państwa dyspozycji. Zapytania, wnioski o usunięcie, lub sprostowanie danych osobowych oraz wszelkie uwagi w tej sprawie można też kierować listownie, lub pocztą elektroniczną na adres naszej firmy.