Polityka prywatnosci i cookies


1. Informacje ogólne

 1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu WWW, funkcjonującego pod adresem url: https://cardanpolska.pl oraz fanpage facebook.com/cardanpolska
 2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: CARDAN POLSKA Sp. z o.o., ul. Poznańska 13A, Sady k. Poznania, 62-080 Tarnowo Podgórne, wpisany do Krajowego rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000111388.
 3. Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych: Mirosława Czerniak tel.504062784, mail: m.czerniak@cardanpolska.com.
 4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
 5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

2. Fanpage

 1. Administrator prowadzi fanpage facebook.com/cardanpolska do promocji swojej działalności, poszerzania społeczności swoich sympatyków, a także utrzymywania kontaktu ze wspominaną społecznością.
 2. Administrator może korzystać z Messengera, aby komunikować się z Tobą w celu realizacji umowy lub prowadząc do jej zawarcia. Do tego celu przetwarza dane, które udostępniasz publicznie na swoim profilu. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO – gdy polubisz fanpage https://www.facebook.com/cardanpolska lub zostawisz komentarz.
 3. Jeśli Administrator kontaktuje się bezpośrednio, to podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit.f RODO, a interesem administratora jest obsługa klientów i marketing usług własnych.

3. Logi Administratora

Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

 1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
  1. upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony,
  2. firma świadcząca usługi opieki nad Serwisem WWW na rzecz Administratora na zasadzie powierzenia: WEBEST s.c. Danuta Stawarz, Magdalena Czekała, kontakt w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: info@webest.pl
  3. operator  systemu HT i KF Agrobex na zasadzie powierzenia
  4. firma hostingowa TARTEL Sp. z o.o. na zasadzie powierzenia,
  5. kurierzy, operatorzy pocztowi,
  6. banki,
  7. organy publiczne.
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości).
  Dane przesłane przez formularz zapytaniowy usuwane są natychmiast, gdy nie dojdzie do zawarcia umowy.
 3. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
  1. dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
  2. ich sprostowania,
  3. usunięcia,
  4. ograniczenia przetwarzania,
  5. oraz przenoszenia danych.
 4. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
 7. W stosunku do Ciebie nie są podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji.
 8. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

5. Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są dla analizy statystycznej ruchu na stronie, poprzez narzędzie analityczne Google Analytics oraz usługę Google Signals, dostarczane przez Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4 w Irlandii. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody (przy pierwszym wejściu na Serwis WWW pojawia się zapytanie o zgodę na wykorzystanie cookies).
  Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Aby móc śledzić Twoją aktywność na naszej stronie internetowej, usługa Google Signals korzysta z identyfikatorów reklamowych. Te identyfikatory są unikalnymi numerami przypisanymi Twojemu urządzeniu, które umożliwiają nam identyfikację Twojej przeglądarki lub aplikacji. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. Cookies wygasają po 2 latach, natomiast dane na poziomie użytkownika zostaną automatycznie usunięte z serwerów Analytics po 26 miesiącach. Dane przetwarzane przez usługę Google Analytics 4 są przechowywane przez 14 miesięcy. Więcej informacji o tym, jak Google wykorzystuje dane gromadzone podczas korzystania z naszego Serwisu w związku z korzystaniem z narzędzi analitycznych Google Analytics znajduje się na stronie policies.google.com/technologies/partner-sites. Po pierwsze narzędzie Google przechowuje dane w USA, czyli państwie trzecim. Po drugie Google współpracuje z różnymi podmiotami, które również mogą być z państw trzecich. Na tej liście można sprawdzić aktualną listę tych podmiotów i ich lokalizacje: https://privacy.google.com/businesses/subprocessors/
 5. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA).

6. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może nie wyrazić zgody na ich stosowanie lub zmienić ustawienia przeglądarki.
 2. Użytkownik może zmienić decyzję co do cookies korzystając z linku na dole strony: Zmieniam decyzję co do cookies.
 3. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:
 4. Urządzenia mobilne:

7. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

 1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
 2. Hasła użytkowników są przechowywane w postaci hashowanej. Funkcja hashująca działa jednokierunkowo – nie jest możliwe odwrócenie jej działania, co stanowi obecnie współczesny standard w zakresie przechowywania haseł użytkowników.
 3. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
 4. W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.
 5. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.